kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 13. 05.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 10/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„ABW Superbruk” sp. z o. o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383, na Część 3, 5 i 6 zamówienia
oraz
„Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, na Część 1, 2, , 4 i 7 zamówienia

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na Cześć 1, 2, 3, 4, 5, i 6 – 2 oferty oraz na Część 7 – 1 ofertę:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: krawężnik betonowy 100x30x15:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 98,84 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 2: obrzeże betonowe 100x20x6:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 96,07 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 3: obrzeże betonowe 100x25x8:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 87,66 pkt

- Część 4: Płytka chodnikowa 35x35x5 szara i kolorowa:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 88,15 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 5: kostka brukowa gr. 8,0 cm szara i kolorowa:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 97,95 pkt

- Część 6: kostka brukowa gr 6,0 cm szara i kolorowa:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa19-100 Mońki, ul. Kościelna 59 , otrzymała – 91,84 pkt

- Część 7: beton B-10:
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:21 dnia 13.5.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00