kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.09.2008 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 11/08

Dotyczy: unieważnienia postępowania dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 w przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego” .

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia , że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego”,
unieważnia dla :
Zadania Nr 1 remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A (parter) i
Zadania Nr 2 remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 a (piętro I i II) i przy ul. Niepodległości 3 (korytarz na parterze) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Faktyczne – W przedmiotowym postępowaniu na Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 złożono 2 oferty . Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Prawne – Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:29 dnia 10.9.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00