kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 15.06.2009 r.
Znak pisma: GG.3431 - 1/09
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Kolesniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, kropiwnicka, krzaczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mełły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waski, Wojski, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zybury, Żodzie i Dudki Kolonia gm. Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Kolesniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, kropiwnicka, krzaczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mełły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waski, Wojski, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zybury, Żodzie i Dudki Kolonia gm. Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokal” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

BIPROGEO S.A., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 146-148

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:
- oferta nr 1 Pracownia Geodezyjna Żak A. Oczkowski, Krusin 53C, 86-230 Lisewo otrzymała 86,31 pkt;
- oferta nr 2 BIPROGEO S. A. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 146-148, otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 3 Geo Map Geodeci Uprawnieni Siedlce, ul. Katedralna 7, otrzymała 97,60 pkt;
- oferta nr 4 Zakład usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy, 16-400 Suwałki, otrzymała 63,32 pkt;
- oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „Witmar” s. c. Witold i Rafał Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1, otrzymała 85,80 pkt.


w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:24 dnia 15.6.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00