kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23.07.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431-15/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego” .

Wg rozdzielnika

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ”, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Bogdana Kuczyńskiego Os. Południe 63/10 19-203 Grajewo, Romualda Dąbrowskiego ul. Waryńskiego 3/5 m 12 15-451 Białystok, Grzegorza Wiszowatego Os. Południe 63/35 19-203 Grajewo, Agnieszkę Wiszowatą Os Południe 63/31 19-203 Grajewo na Część 1 i 3 zamówienia

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na:
- Część 1 wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez Bogdana Kuczyńskiego Os. Południe 63/10 19-203 Grajewo, Romualda Dąbrowskiego ul. Waryńskiego 3/5 m 12 15-451 Białystok, Grzegorza Wiszowatego Os. Południe 63/35 19-203 Grajewo, Agnieszkę Wiszowatą Os Południe 63/31 19-203 Grajewo i otrzymała – 100,00 pkt;
- Część 2 wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1 złożona przez Bogdana Kuczyńskiego Os. Południe 63/10 19-203 Grajewo, Romualda Dąbrowskiego ul. Waryńskiego 3/5 m 12 15-451 Białystok, Grzegorza Wiszowatego Os. Południe 63/35 19-203 Grajewo, Agnieszkę Wiszowatą Os Południe 63/31 19-203 Grajewo i otrzymała – 100 pkt;
Oferta Nr 2 złożona przez Czesława Klimowicza, 15-814 Białystok ul. Berlinga 34/30 i Mariusza Piekarskiego 15-769 Białystok, ul. Gromadzka 3/5 i otrzymała – 84,19 pkt.
Na Część 2, 4, 5 i 6 nie złożono ofert.

w/z STAROSTY
mgr inż. Jan ZabielskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:49 dnia 23.7.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00