kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.08.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 17/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Dro – Projekt Piotr Łukjańczuk 15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 15 B/21

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty :
Oferta Nr 1 Instytutu Zrównoważonego Rozwoju sp. z o. o. ul. Św. Rocha 5 lok. 202 15-879 Białystok ,
Oferta Nr 2 Dro – Projekt Piotr Łukjańczuk 15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 15 B/21
Oferta Nr 3 Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 03—454 Warszawa ul. Namysłowska 2 A/74 .
W kryterium cena
- w Części 1: przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kość. – Wojtówce – Jasionóweczka – dr woj. Nr 671 (na odcinku 1,45 km; wieś Jasionóweczka) oferta nr 1 – otrzymała 25,76 pkt, oferta nr 2 otrzymała – 100 pkt, oferta nr 3 otrzymała – 65,07 pkt;
- w Części 2: przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kość. – Wojtówce – Jasionóweczka – dr woj. Nr 671 (na odcinku 0,75 km; wieś Wojtówce) oferta nr 1 otrzymałą – 51,51 pkt, oferta nr 2 otrzymała - 100,00 pkt, oferta nr 3 otrzymała – 95,12 pkt;
- w Części 3: przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kość. – Wojtówce – Jasionóweczka – dr woj. Nr 671 (na odcinku 0,45 km; wieś Kalinówka Kościelna) oferta nr 1 otrzymała - 35,71 pkt, oferta nr 2 otrzymała – 100, 00 pkt, oferta nr 3 otrzymała - 84,75 pkt;
- w Części 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 B od dr woj. Nr 671 Kalinówka Kość. – Starowola – Jaświły – Dolistowo (na odcinku 0,65 km; skrzyż. z dr 1404 B – Kalinówka Kość. za skrzyż.) oferta nr 1 otrzymała - 69,57 pkt, oferta nr 2 otrzymała – 100,00 pkt, oferta nr 3 otrzymała – 72,73 pkt.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:35 dnia 24.8.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00