kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 07.10.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 21/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty na odcinku 1 460,00 m ”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty na odcinku 1 460,00 m ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 i otrzymała w części 1 i części 2 zamówienia – 100,00 pkt.


wz STAROSTY
mgr inż. Jan ZabielskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:55 dnia 7.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00