kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.02. 2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 1/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do drogi Nr 1404 B, na odcinku 5,001 km”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do drogi Nr 1404 B, na odcinku 5,001km ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty:

- oferta Nr 1 złożona przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 i Brux Sp. z o. o. 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102 otrzymała 96,74 pkt;

- oferta Nr 2 złożona przez Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka Akcyjna,
16 – 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 otrzymała – 96,76 pkt;

- oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG”
Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,00 pkt;

- oferta Nr 4 złożona przez konsorcjum firm: Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Wodna 7 i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre – Drom Sp. z o. o., 21 – 500 Biała Podlaska, Al. Solidarności 16 D otrzymała – 94,04 pkt


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:59 dnia 24.2.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00