kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 19.03.2010 r.
Znak pisma: GG.3431 - 3/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Mońkach” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe PROMIT Lucjan Tymiński
15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 2 ważne oferty , które w kryterium cena otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 Podlaskiego Centrum Techniki Biurowej i Medialnej BIFAX Sp. z o. o.
15-776 Białystok, ul. 3 Maja otrzymała 92,41 pkt;
- oferta nr 4 Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego PROMIT Lucjan Tymiński, 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 otrzymała 100,00 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:35 dnia 19.3.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00