kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 19.03.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 3/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona na Część 1 i Część 2 przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BBWW” Sp. z .o. o. ul. Wiewiórcza 66, 15- 532 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na:
Część 1: Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Słowackiego 5 a w Mońkach – wpłynęło 7 ważnych ofert:
- oferta nr 1 Zakładu Robót Budowlano Sanitarnych s. c. Bożena Skalmowska, Wojciech Skalmowski, 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 otrzymała 76,51 pkt;
- oferta nr 4 Zakładu Remontowo Budowlanego Krzysztof M. Kochanowski, ul. Piłsudskiego 26/40 15-446 Białystok otrzymała 76,03pkt;
- oferta nr 5 Zakładu Remontowo Budowlanego Lesław Dyga, ul. Ogrodowa 15/4, 15-027 Białystok otrzymała 94,19 pkt;
- oferta nr 6 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BBWW”Sp. z o. o. ul. Wiewiórcza 66, 15 – 532 Białystok otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 7 Prywatnego Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „IRBO” ul. Baranowicka 125, 15-517 Białystok otrzymała 76,64 pkt;
- oferta nr 9 Firmy Handlowo – Usługowej MAG – BUD Piotr Lipski, ul. Nowo Osiedle 11, 19-203 Grajewo otrzymała 85,28 pkt;
- oferta nr 10 PUH „BUDBAU” Edward Bajkowski ul. Wojska Polskiego 39, 19-101 Mońki otrzymała 51,85 pkt;
Część2: Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego przy Al. Niepodległości 3 w Mońkach - wpłynęło 9 ważnych ofert
- oferta nr 1 Zakładu Robót Budowlano Sanitarnych s. c. Bożena Skalmowska, Wojciech Skalmowski, 15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 otrzymała 75,30 pkt;
- oferta nr 2 PHU „MARS” Elżbieta Szymczukiewicz, ul. Pusta 4 15-139 Białystok otrzymała 71,28 pkt;
- oferta nr 3 firmy Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2 A/55 18-400 Łomża otrzymała 87,00 pkt;
- oferta nr 4 Zakładu Remontowo Budowlanego Krzysztof M. Kochanowski, ul. Piłsudskiego 26/40 15-446 Białystok, otrzymała 72,05 pkt;
- oferta nr 5 Zakładu Remontowo Budowlanego Lesław Dyga, ul. Ogrodowa 15/4, 15-027 Białystok otrzymała 55,57 pkt;
- oferta nr 6 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BBWW”Sp. z o. o. ul. Wiewiórcza 66, 15 – 532 Białystok otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 8 Zakładu Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów otrzymała 77,59 pkt;
- oferta nr 9 Firmy Handlowo – Usługowej MAG – BUD Piotr Lipski, ul. Nowo Osiedle 11, 19-203 Grajewo otrzymała 94,62 pkt;
- oferta nr 10 PUH „BUDBAU” Edward Bajkowski ul. Wojska Polskiego 39, 19-101 Mońki otrzymała 74,11 pkt;


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:6 dnia 19.3.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00