kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 31.03.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 5/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r.” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r.” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona na Część 1 i Część 2 zamówienia przez:
Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15.
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na :
- Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego 5 ofert.
- Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników 5 ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego:
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz , 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24 , otrzymała – 51,59 pkt,
Oferta nr 2 „KRUPIAK” Punkt Handlowo – Usługowy Robert Wojno, 18-212 Nowe Piekuty, Kostry Noski 27, otrzymała - 59,09 pkt,
Oferta nr 3 Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, 19-200 Grajewo, Popowo 9 A , otrzymała – 63,41 pkt;
Oferta nr 4 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 , otrzymała – 100,00 pkt;
Oferta nr 5 Usługi transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 96,30 pkt.

- Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonaniu remontu chodników:
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz , 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24, otrzymała – 69,45 pkt,
Oferta nr 2 „KRUPIAK” Punkt Handlowo – Usługowy Robert Wojno, 18-212 Nowe Piekuty, Kostry Noski 27 , otrzymała - 45,45 pkt,
Oferta nr 3 Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, 19-200 Grajewo, Popowo 9 A , otrzymała – 39,47 pkt;
Oferta nr 4 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 100,00 pkt;
Oferta nr 5 Usługi transportowe Roboty Ziemne i drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 96,77 pkt.


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:37 dnia 1.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00