kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A Mońki, dnia 16.07.2010 r. Znak pisma: GG.3431-6/10
INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A ogłasza unieważnienie postępowania na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Uzasadnienie
faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna nie złożono żadnej oferty.
prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTAAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:15 dnia 15.7.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00