kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 07.04.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 6/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r.” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ”na Część 1, Część 2, Część 3 i Część 5 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz , 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na :
- Część 1: świadczenie usług koparko – ładowarką 3oferty,
- Część 2: świadczenie usług samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym 5-6 ton 2 oferty,
- Część 3: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 8 - 10 ton 3 oferty,
- Część 4: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 20 – 25 ton 3 oferty,
- Część 5: świadczenie usług równiarką 3 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: świadczenie usług koparko – ładowarką:
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 96,68 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 100,00 pkt

Oferta nr 3 Usługi Budowlano –Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10, otrzymała – 55,24 pkt

- Część 2: świadczenie usług samochodem ciężarowym skrzyniowym lub samowyładowczym 5 -6 ton:

Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 96,08 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 3: świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 8- 10 ton :

Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 94,83 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 100,00 pkt

Oferta nr 3 Usługi Budowlano –Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10, otrzymała – 44,00 pkt

- Część 5: świadczenie usług równiarką :
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 89,36 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała – 100,00 pkt

Oferta nr 3 Usługi Budowlano –Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10, otrzymała – 72,02 pktSTAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:54 dnia 22.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00