kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 21.04.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 10/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników na Część 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zamówienia ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono na Cześć 1, 2, 3, 4 i 5 – 2 oferty oraz na Część 6 i 7 – 1 ofertę:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: krawężnik betonowy 100x30x15:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 94,31 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 2: obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 81,82 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 3: płytka chodnikowa 35 x 35 x5 szara:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 96,04 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 4: kostka brukowa (wzór cegła) gr. 8 cm kolorowa :
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 95,01 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 5: kostka brukowa (wzór cegła) gr. 6,0 cm szara:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 98,96 pkt,
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 6: beton B-10:
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt

- Część 7 : płytka ażurowa (0,40/0,60)
Oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:5 dnia 22.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00