kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 06.05.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 9/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m” Część 1: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Krypno o długości 4 893,00 m, Część 2: Remont drogi powiatowej Nr 1407 B /Knyszyn/ od dr woj. Nr 671 – Kalinówka Kościelna - Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 (odc. Moniuszki – dr woj. Nr 670) o długości 1 410,00 m, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. , 19-203 Grajewo,
ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na Część 1 i Część 2 zamówienia wpłynęły 4 oferty. Złożone oferty w kryterium cena otrzymały następującą punktację:
Część 1: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Krypno o długości 4 893,00 m:
- oferta nr 1 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S. A. 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 otrzymała – 94,06 pkt;
- oferta nr 2 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 – Pełnomocnik Konsorcjum i TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” S. A. 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 – Partner Konsorcjum otrzymała – 95,41 pkt;
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,00 pkt;
- oferta nr 4 „Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego” Sp. z o. o., 16-100 Sokółka , ul. Wodna 7 otrzymała - 86,68 pkt.
Część2: Remont drogi powiatowej Nr 1407 B /Knyszyn/ od dr woj. Nr 671 – Kalinówka Kościelna - Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 (odc. Moniuszki – dr woj. Nr 670) o długości 1 410,00 m:
- oferta nr 1 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S. A. 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 otrzymała – 99,42 pkt;
- oferta nr 2 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 – Pełnomocnik Konsorcjum i TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” S. A. 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 – Partner Konsorcjum otrzymała – 98,63 pkt;
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,00 pkt;
- oferta nr 4 „Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego” Sp. z o. o., 16-100 Sokółka , ul. Wodna 7 otrzymała – 87,57 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:3 dnia 7.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00