kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 18.05.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 – 5/09/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum Firm: „INPROGEO” Sp. z o. o. , 99-100 Łęczyca, ul. Ozorowska 9 – Lider i Pracownia Usług Geodezyjnych Vitamis s. c. 99-300 Kutno, ul. Długosza 9 a - Partner

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następująca punktację:

- oferta nr 1 Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego „OPEGIEKA” Sp. z o. o., 82-300 Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 otrzymała 57,61 pkt;

- oferta nr 2 Konsorcjum Firm: „INPROGEO” Sp. z o.o. , 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 9- Lider i Pracownia Usług Geodezyjnych Vitamis s. c. , 99-300 Kutno, ul. Długosza 9 a – Partner otrzymała 100,00 pkt;

- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno - Kartograficznych „WITMAR” s. c. Witold i Rafał Piotrowicz , 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1 otrzymała 92,05 pkt;

- oferta nr 4 Konsorcjum Firm: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o. o. 15-225 Białystok, ul. Grottgera 14 A – Lider i Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Tadeusz Wilczewski, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1, lok. 409 – Partner otrzymała 73,47 pkt

w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:35 dnia 18.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00