kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w sezonie 2010/2011 – Część 2: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich Knyszynie” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.
Uzasadnienie

Faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu na Część 2 zamówienia: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie nie złożono żadnej oferty.
Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:36 dnia 22.9.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00