kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, 19-200 Grajewo, ul. Targowa 12 – Lider i Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej, 19-213 Radziłów, Wiązownica 9 - Partner


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na:
Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – wpłynęło 6 ważnych ofert:
- oferta nr 1 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, 19-200 Grajewo, ul. Targowa 12 – Lider i Zakładu Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej, 19-213 Radziłów, Wiązownica 9 – Partner otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 2 Zakładu Remontowo – budowlanego Krzysztof M. Kochanowski, 15-446 Białystok, ul. Piłsudskiego 26 m 40 otrzymała 59,51pkt;
- oferta nr 3 Zakładu Ogólnobudowlanego Wiesław Szerszunowicz, kol. Zabłudów 5/2 otrzymała 63,70 pkt;
- oferta nr 4 AKCESS Starosta i Wspólnicy Spółka jawna, 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 14 otrzymała 80,62 pkt;
- oferta nr 5 „SMARTBUD” Sp. zo.o., 15-555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 1 otrzymała 84,84 pkt;
- oferta nr 6 „BBWW” Sp. zo.o., 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 66 otrzymała 66,31 pkt.


STAROSTSA
Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:15 dnia 12.7.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00