kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 28.07.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431-17/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MASPOL” Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na:
Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A – wpłynęły 2 ważne oferty:
- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „MASPOL” Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 2 „BBWW” Sp. zo.o., ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok otrzymała 70,67 pkt.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:15 dnia 27.7.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00