kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 12.10.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 -22/10

Dotyczy: unieważnienia postępowania w przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011”.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011” unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Uzasadnienie:
Faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011" wpłynęła 1 ważna oferta. Złożona oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 13:57 dnia 12.10.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00