kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaMońki, dnia 29.11.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 25/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Maxto
Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda
Spółka Jawna
ul. Reduta 5, 31-421 Kraków

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty na część 1 i Część 2 zamówienia :
- oferta Nr 1 złożona przez City Site Marcin Angierski 66-210 Zbąszynek ul. M. Konopnickiej 14,
- oferta nr 2 złożona przez maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków
Ocenie w kryterium cena podlegała 1 oferta - oferta Nr 2 złożona na Część 1: dostawa serwera szt. 1 i Część 2: a) dostawa stacji roboczej z monitorem szt. 9, b) dostawa stacji przetwarzania graficznego z monitorem szt. 1 otrzymała – 100,00 pkt.


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:48 dnia 29.11.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00