kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 30.03.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.4.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r.” .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r.” za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4,

Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 2a/25

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono:
- na część 1: remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych - 3 oferty,
- na część 2: dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontu chodników - 3 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
Część 1: remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych:
- oferta nr 1 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała - 100,00 pkt.
- oferta nr 2 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała - 90,63 pkt.
- oferta nr 3 Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 2a/25 otrzymała - 96,69 pkt.
Część 2: dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontu chodników:
- oferta nr 1 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała - 83,33 pkt.
- oferta nr 2 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała - 71,43 pkt.
- oferta nr 3 Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 2a/25 otrzymała - 100,00 pkt.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 14:16 dnia 30.3.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00