kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 06.04.2011 r.
ASI.272.3.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Inwestor Konin Pracownia Projektowa 62-510 Konin, ul. Okólna 6 na:
- Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km ;
Krzysztof Święcki, ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża na:
- Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 0,7 km ;
- Część 8: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowa w Knyszynie na odcinku 0,7 km
Nr 14 PUH WEKTOR Ewa Pieczonka ul. Traugutta 35, 22-400 Zamość na:
-Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1358B Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka na odcinku 4,2 km ;
- Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1848 B Klewianka /dr 1849 B/ - Piwowary – dr 1417 B na odcinku 3,4 km ;
Nr 18 Czesław Klimowicz , 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34 m. 30, Mariusz Piekarski, 15-769 Białystok ul. Gromadzka 3 m 5 na:
- Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka – Kamionka – dr woj. Nr 671 na odcinku 5.515 km;
- Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1386 B Ruda /od dr 1385 B/ - kol. Krypno na odcinku 1,25 km;
- Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1844 B od dr Nr 1363 B /Okrągłe/ - Niemiarowo – gr. gm. na odcinku 1,525 km,
Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i są najkorzystniejsze spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono na:
Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka – Kamionka – dr woj. Nr 671 na odcinku 5,515 km – 23 oferty;
Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1386 B Ruda /od dr 1385 B/ - kol. Krypno na odcinku 1,25 km – 24 oferty;
Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1358 B Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka na odcinku 4,2 km – 25 ofert;
Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km – 16 ofert;
Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1848 B Klewianka /dr 1849 b/ - Piwowary – dr 1417 B na odcinku 3,4 km – 24 oferty;
Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 0,72 km – 17 ofert;
Część 7 : Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1844 B od dr Nr 1363 B /Okrągłe/ - Niewiarowo- gr. gm. na odcinku 1,525 km - 23 oferty;
Część 8 : Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowa w Knyszynie na odcinku 0,7 km – 18 ofert.
Oferta nr 1 ANDIMEX Biuro Projektów Drogowych inż. Andrzej Pilecki ul. Chmielowskiego 6/52, 21 – 300 Radzyń Podlaski złożona na:
Część 1 - otrzymała 35,89 pkt;
Część 2 - otrzymała 33,63 pkt;
Część 3 - otrzymała 36,77 pkt;
Część 5 – otrzymała 35,45 pkt;
Część 7 - otrzymała 30,21 pkt;
Oferta nr 2 Inwestor Konin Pracownia Projektowa, 62 -510 Konin, ul. Okólna 6 złożona na:
Część 1 - otrzymała 61,63 pkt;
Część 2 - otrzymała 52,85 pkt;
Część 3 - otrzymała 79,67 pkt;
Część 4 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 5 - otrzymała 76,00 pkt;
Część 6 - otrzymała 53,12 pkt;
Część 7 - otrzymała 57,99 pkt;
Część 8 - otrzymała 84,55 pkt.
Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze PPW „DROKOM” Paweł Zienkiewicz Al. Jana Pawła II 130/39, 07 – 410 Ostrołęka złożona na:
Część 1 - otrzymała 25,74 pkt;
Część 2 - otrzymała 15,39 pkt;
Część 3 - otrzymała 21,23 pkt;
Część 5 - otrzymała 20,17 pkt;
Część 7 - otrzymała 18,00 pkt;
Oferta Nr 4 Krzysztof Święcki, ul. Włókiennicza3, 18-400 Łomża złożona na:
Część 1 - otrzymała 86,53 pkt;
Część 2 - otrzymała 83,33 pkt;
Część 3 - otrzymała 88,01 pkt;
Część 4 - otrzymała 96,09 pkt;
Część 5 - otrzymała 86,88 pkt;
Część 6 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 7 - otrzymała 77,54 pkt;
Część 8 - otrzymała 100,00 pkt.

Oferta Nr 5 Tion Dominik Kubicki, ul. Lwa 5, 03-668 Warszawa złożona na:
Część 1- otrzymała 51,79 pkt;
Część 2 - otrzymała 25,57 pkt;
Część 3 - otrzymała 42,30 pkt;
Część 4 - otrzymała 32,26 pkt;
Część 5 - otrzymała 35,85 pkt;
Część 6 - otrzymała 25,70 pkt;
Część 7 - otrzymała 28,06 pkt;
Część 8 - otrzymała 27,28 pkt.
Oferta Nr 6 Biuro Inżynierii Komunikacyjnej „PROFIL” mgr inż. Jacek Dolinkiewicz, 13-100 Nidzica, ul. Miła 10 złożona na:
Część 1 - otrzymała 38,04 pkt;
Część 3 - otrzymała 33,19 pkt.
Oferta Nr 7: „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 l. 319 złożona na:
Część 2 - otrzymała 34,61 pkt;
Część 8 - otrzymała 45,22 pkt.
Oferta Nr 8 Egis Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa złożona na:
Część 1 - otrzymała 29,56 pkt;
Część 2 - otrzymała 25,37 pkt;
Część 3 - otrzymała 30,11 pkt;
Część 4 - otrzymała 33,33 pkt;
Część 5 - otrzymała 28,08 pkt;
Część 6 - otrzymała 31,87 pkt;
Część 7 - otrzymała 22,74 pkt;
Część 8 - otrzymała 33,82 pkt.
Oferta Nr 9: Projektowanie i Nadzorowanie Dróg STEPANÓW, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin złożona na :
Część 3 - otrzymała 35,85 pkt
Oferta Nr 10 „ARKAS – PROJEKT” Pracownia Projektowo – Konsultingowa Katarzyna Manikało – Obidzińska 10-460 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 75 A bud. B złożona na:
Część 1 - otrzymała 65,56 pkt;
Część 2 - otrzymała 44,04 pkt;
Część 3 - otrzymała 64,59 pkt;
Część 5 - otrzymała 63,76 pkt;
Część 7 - otrzymała 45,79pkt;
Oferta Nr 11 Konsorcjum: Edyta Wiszowata Osiedle Południe 63/35 19-203 Grajewo, Grzegorz Wiszowaty – Lider Osiedle Południe 63/35 19-203 Grajewo złożona na:
Część 2 - otrzymała 91,12 pkt;
Część 3 - otrzymała 95,76 pkt;
Część 5 - otrzymała 76,12 pkt;
Część 7 - otrzymała 38,35 pkt;
Oferta Nr 12 Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 A 80-254 Gdańsk – Wrzeszcz złożona na:
Część 1 - otrzymała 30,09 pkt;
Część 2 - otrzymała 32,75 pkt;
Część 3 - otrzymała 30,56 pkt;
Część 4 - otrzymała 29,84 pkt;
Część 5 - otrzymała 30,02 pkt;
Część 6 - otrzymała 40,76 pkt;
Część 7 - otrzymała 31,15 pkt;
Część 8 - otrzymała 43,25 pkt.
Oferta Nr 13 „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Sp. z o. o. 08 – 110 Siedlce, ul. Brzeska 97 złożona na:
Część 1 - otrzymała 68,71 pkt;
Część 2 - otrzymała 45,64pkt;
Część 3 - otrzymała 62,17 pkt;
Część 4 - otrzymała 67,70 pkt;
Część 5 - otrzymała 61,21 pkt;
Część 6 - otrzymała 67,12 pkt;
Część 7 - otrzymała 55,87 pkt;
Część 8 - otrzymała 90,23 pkt.
Oferta Nr 14 PUH WEKTOR Ewa Pieczonka ul. Traugutta 35, 22-400 Zamość złożona na:
Część 1 – otrzymała 93,37 pkt;
Część 2 - otrzymała 31,71 pkt;
Część 3 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 4 - otrzymała 40,00 pkt;
Część 5 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 6 - otrzymała 61,29 pkt;
Część 7 - otrzymała 34,80 pkt;
Część 8 - otrzymała 70,46 pkt.
Oferta Nr 15 EURO - ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2 p. 22 złożona na:
Część 1 - otrzymała 40,54 pkt;
Część 2 - otrzymała 39,63 pkt;
Część 3 - otrzymała 41,21 pkt;
Część 4 - otrzymała 50,00 pkt;
Część 5 - otrzymała 39,58 pkt;
Część 7 - otrzymała 39,54 pkt;
Oferta Nr 16 Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. ul. Św. Rocha 5 lok. 202, 15 – 879 Białystok złożona na:
Część 1 - otrzymała 68,32 pkt;
Część 2 - otrzymała 37,93 pkt;
Część 3 - otrzymała 78,16 pkt;
Część 4 - otrzymała 31,35 pkt;
Część 5 - otrzymała 61,25 pkt;
Część 6 - otrzymała 57,95 pkt;
Część 7 - otrzymała 36,78pkt;
Część 8 - otrzymała 51,24 pkt.
Oferta Nr 17 Z.B.D.i D. DROGBUD mgr inż. Tadeusz Wyrwiński 65 – 729 Zielona góra , ul. Energetyków7/104 i 119 złożona na:
Część 1 - otrzymała 79,21pkt;
Część 2 - otrzymała 53,56 pkt;
Część 3 - otrzymała 74,69 pkt;
Część 4 - otrzymała 12,42 pkt;
Część 5 - otrzymała 79,83 pkt;
Część 6 - otrzymała 57,74 pkt;
Część 7 - otrzymała 58,78 pkt;
Część 8 - otrzymała 61,27 pkt.
Oferta nr 18 Czesław Klimowicz, 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34 m. 30, Mariusz Piekarski, 15-769 Białystok, ul. Gromadzka 3 m5 złożona na:
Część 1 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 2 - otrzymała 100,00 pkt;
Część 3 - otrzymała 99,99 pkt;
Część 5 - otrzymała 98,19 pkt;
Część 7 - otrzymała 100,00pkt;
Oferta Nr 19 Clothos Sp. z o.o. 00-831 Warszawa, ul. Twarda 30 złożona na:
Część 1 - otrzymała 14,96 pkt;
Część 2 - otrzymała 15,89 pkt;
Część 3 - otrzymała 15,24 pkt;
Część 4 - otrzymała 20,04 pkt;
Część 5 - otrzymała 14,97 pkt;
Część 6 - otrzymała 15,97 pkt;
Część 7 - otrzymała 15,28pkt;
Część 8 - otrzymała 16,95 pkt.
Oferta Nr 20 Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD mgr inż. Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2 A/74 złożona na:
Część 1 - otrzymała 57,27 pkt;
Część 2 - otrzymała 65,00 pkt;
Część 3 - otrzymała 68,37 pkt;
Część 4 - otrzymała 76,28 pkt;
Część 5 - otrzymała 66,77 pkt;
Część 6 - otrzymała 56,00 pkt;
Część 7 - otrzymała 58,54pkt;
Część 8 - otrzymała 72,85 pkt.
Oferta Nr 21 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica złożona na:
Część 1 - otrzymała 73,36 pkt;
Część 2 - otrzymała 88,08 pkt;
Część 3 - otrzymała 82,41 pkt;
Część 4 - otrzymała 52,63 pkt;
Część 5 - otrzymała 67,86 pkt;
Część 6 - otrzymała 53,12 pkt;
Część 7 - otrzymała 62,14pkt;
Część 8 - otrzymała 70,46 pkt.
Oferta Nr 22 Biuro Projektów „BIPRO” s.c. 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42, lok. 210 złożona na:
Część 1 - otrzymała 46,55 pkt;
Część 2 - otrzymała 35,39 pkt;
Część 3 - otrzymała 47,42 pkt;
Część 4 - otrzymała 42,55 pkt;
Część 5 - otrzymała 42,99 pkt;
Część 6 - otrzymała 47,43 pkt;
Część 7 - otrzymała 37,82pkt;
Część 8 - otrzymała 50,33 pkt.
Oferta Nr 23 Pracownia Projektowa „DROGOWNICTWO” Lutow Paweł, 19-300 Ełk, ul. Grota Roweckiego 12, lok. 2 złożona na:
Część 1 - otrzymała 57,17 pkt;
Część 3 - otrzymała 58,07 pkt;
Część 5 - otrzymała 57,02 pkt;
Oferta Nr 24 Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34/34 złożona na:
Część 2 - otrzymała 46,63 pkt;
Część 5 - otrzymała 50,80 pkt;
Część 6 - otrzymała 44,26 pkt;
Część 7 - otrzymała 44,58 pkt;
Część 8 - otrzymała 45,70 pkt.
Oferta nr 25 KOMI – Zdzisław Kozikowski 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok. 15 złożona na:
Część 1 - otrzymała 33,13 pkt;
Część 2 - otrzymała 39,63 pkt;
Część 3 - otrzymała 28,45 pkt;
Część 4 - otrzymała 27,78 pkt;
Część 5 - otrzymała 31,67 pkt;
Część 6 - otrzymała 37,94 pkt;
Część 7 - otrzymała 29,00pkt;
Część 8 - otrzymała 38,43 pkt.
Oferta Nr 26 Drogowskaz M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok złożona na
Część 1 - otrzymała 54,54 pkt;
Część 2 - otrzymała 54,48 pkt;
Część 3 - otrzymała 49,38 pkt;
Część 5 - otrzymała 47,50 pkt;
Część 6 - otrzymała 36,38 pkt;
Część 7 - otrzymała 37,02 pkt;
Część 8 - otrzymała 26,42 pkt.
Oferta Nr 27 Przedsiębiorstwo Planet Sp. z o.o. 16-300 Augustów, ul. Wypusty 3 złożona na:
Część 1 – otrzymała 86,33 pkt;
Część 2 - otrzymała 46,65 pkt;
Część 3 - otrzymała 87,49 pkt;
Część 4 - otrzymała 58,85 pkt;
Część 5 - otrzymała 86,88 pkt;
Część 6 - otrzymała 35,13 pkt;
Część 7 - otrzymała 46,72 pkt;
Część 8 - otrzymała 37,28 pkt.


Starosta
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:6 dnia 6.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00