kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.04.2011 r.
ASI.272.2.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

APA Autorska Pracownia Projektowa Małgorzaty Zakrzewskiej 03 – 242 Warszawa, ul. Kondratowicza 4 B m. 18

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, oferuje realizację zamówienia za najniższą cenę spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 ofert:
1) Oferta Nr 1 - DOM – BUD w Suwałkach , 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2, otrzymała 47,50 pkt;
2) Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD s. c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin, otrzymała 34,89 pkt;
3) Oferta Nr 3 – Usługi Projektowe Paweł Drabik Podedwórze 57 A, 21 – 222 Podedwórze, otrzymała 46,80 pkt;
4) Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych
INWESTPROJEKT Sp. z o. o. 15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 22, otrzymała 59,38 pkt;
5) Oferta Nr 5 – Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 1 B/5, otrzymała 32,20 pkt;
6) Oferta nr 6 – Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o. o., 10 - 448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28, otrzymała 34,55 pkt;
7) Oferta Nr 7 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne Sp. z o. o. Węglopol 44-100 Gliwice, ul. Chodkiewicza 31, otrzymała 81,81 pkt;
8) Oferta Nr 8 - APA Autorska Pracownia Architektury Małgorzaty Zakrzewskiej 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 4 B m.18, otrzymała 100,00 pkt;
9) Oferta Nr 9 - Ptaszyńscy – Rubin Architekci s. c. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin, ul. Dr Ireny Białówny 9 m 6 , 15-437 Białystok, otrzymała 42,70 pkt


Starosta
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:11 dnia 20.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00