kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Starosta Moniecki
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 10.05.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.10.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali” .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum Firm: Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14 - Lider
i Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski Zaświadczenie M.G.P. i B. Nr 11958, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1 - Partner

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta nr 1 Konsorcjum Firm: Geo - Gis - Projekt Sp. zo.o., ul. 3 Maja 31, 72-200 Nowogard - Lider i Usługi Geodezyjne Sławomir Zwierzyński, Podańsko, ul. Podmiejska 29, 72-100 Goleniów - Partner, otrzymała - 48,56 pkt.
Oferta nr 2 Giżyckiego Biura Geodezyjnego Piotr Leśniewski, 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30, otrzymała - 61,45 pkt.
Oferta nr 3 Zakładu Usług Geodezyjnych s.c. Jan i Tomasz Poradzińscy, 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39, otrzymała - 73,87 pkt.
Oferta nr 4 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych „WITMAR” s.c. Witold i Rafał Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1 - Lider i Global East s.c. B. Augustyniak, T. Zdrodowski i I. Mirończuk, 15-502 Białystok, ul. Plażowa 67 - Partner, otrzymała - 92,59 pkt.
Oferta nr 5 Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego Sp. zo.o., ul. Grottgera 14 A, 15-225 Białystok, otrzymała - 79,00 pkt.
Oferta nr 6 Konsorcjum Firm: Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14 - Lider i Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski Zaświadczenie M.G.P. i B. Nr 11958, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1 - Partner, otrzymała - 100,00 pkt.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 9:48 dnia 10.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00