kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 133

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. ASI.272.18.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2014/2015 ASI.272.15.2014
Ogłoszenie o ponownym przetargu na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.13.2014
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
Ogłoszenie o ponownym przetargu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.12.2014
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
Ogłoszenie o ponownym przetargu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.10.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remontu drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 ASI.272.9.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.8.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Goniądz ASI.272.7.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m ASI.272.6.2014
Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.5.2014
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.4.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg. ASI.272.3.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.2.2014

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00