kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
II wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2014
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej ASI.272.16.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ na Dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2014
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2014/2015 ASI.272.15.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.13.2014
II wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.12.2014
I wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remontu drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/ Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 ASI.272.9.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.10.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie warstwy wyrównawczej na odcinku 2,7 km w ramach remontu drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000 ASI.272.9.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m ASI.272.8.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Goniądz ASI.272.7.2014

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00