kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m ASI.272.6.2014
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m. ASI.272.6.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m ASI.272.6.2014
Załączniki do SIWZ na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.5.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.5.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.4.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.3.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.2.2014
Załączniki do SIWZ (plik odt.)na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.1.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.1.2014
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
I wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
I wyjaśnienie treści SIWZ na Remont drogi powiatowej nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.19.2013
Załączniki w wersji edytowalnej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33+000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu /Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00