kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
I wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
I wyjaśnienie treści SIWZ na Remont drogi powiatowej nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.19.2013
Załączniki w wersji edytowalnej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33+000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu /Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33 + 000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014 ASI.272.17.2013
I wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m ASI.272.15.2013
Załącznik Nr 2 formularz cenowy w wersji edytowalnej do SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2447 m ASI.272.15.2013
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka ASI.272.14.2013
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.13.2013
II wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2013
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00