kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014 ASI.272.17.2013
I wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m ASI.272.15.2013
Załącznik Nr 2 formularz cenowy w wersji edytowalnej do SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2447 m ASI.272.15.2013
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka ASI.272.14.2013
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.13.2013
II wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2013
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013
II wyjaśnienie treści SIWZ na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

ASI.272.7.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.8.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.2012
I Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ASI.272.5.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00