kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2013
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013
II wyjaśnienie treści SIWZ na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

ASI.272.7.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.8.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.2012
I Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ASI.272.5.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudowa kanlizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.5.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.4.2013
II Wyjaśnienie treści SIWZ na Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m ASI.272.3.2013
I Wyjaśnienie treści SIWZ na "Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m" ASI.272.3.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m. ASI.272.3.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00