kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w 2013 r. ASI.272.2.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno ASI.272.1.2013
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.17.2012
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2012
II modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2012/2013 ASI.272.14.2012
I wyjaśnienie treści SIWZ na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km ASI.272.12.2012
Opis techniczny kanalizacji zewnętrznej i przyłączy ASI.272.11.2012
I Wyjaśnienie treści SIWZ na budowę sali sportowej w Mońkach przy ul. Szkolnej ASI.272.11.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km ASI.272.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów : Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.13.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na Budowę sali sportowej w Mońkach przy ul. Szkolnej ASI.272.11.2012
III wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
II wyjaśnienie treści SIWZ na Dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa , należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2012

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00