kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.2012
I Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ASI.272.5.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.12.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudowa kanlizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.5.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.4.2013
II Wyjaśnienie treści SIWZ na Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m ASI.272.3.2013
I Wyjaśnienie treści SIWZ na "Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m" ASI.272.3.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m. ASI.272.3.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w 2013 r. ASI.272.2.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno ASI.272.1.2013
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.17.2012
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2012
II modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.15.2012

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00