kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów : Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.13.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na Budowę sali sportowej w Mońkach przy ul. Szkolnej ASI.272.11.2012
III wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
II wyjaśnienie treści SIWZ na Dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa , należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie gminy Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.8.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.7.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.6.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r. ASI.272.5.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 ASI.272.4.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/ na odcinku Bagno - Starowola ASI.272.1.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego ASI.272.3.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej nieomodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka - do drogi Nr 1404 B na odcinku Bagno - Starowola ASI.272.1.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.16.2011
I wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
I Modyfikacja SIWZ na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00