kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.3.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.17.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017
Uchwała RIO - załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017
III Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017
II Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r. ASI.272.13.2017
II wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ASI.272.14.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
I wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018 ASI.272.15.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.14.2017
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. ASI.272.13.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. ASI.272.13.2017
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990,00 m ASI.272.12.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /dr. Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinki 990 m ASI.272.12.2017
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 1348 m ASI.272.11.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00