kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka - do drogi Nr 1404 B na odcinku Bagno - Starowola ASI.272.1.2012
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.16.2011
I wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
I Modyfikacja SIWZ na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 ASI.272.15.2011
Wyjaśnienie treści SIWZ na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m" ASI.272.13.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m ASI.272.13.2011
II WYJAŚNIENIE treści SIWZ na Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego ASI.272.12.2011
Wyjaśnienie treści SIWZ "Termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego" ASI.272.12.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego. ASI.272.12.2011
Wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa DR. Nowiny Kasjerskie ASI.272.8.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciagu drogi powiatowej nr 1352 B ASI.272.11.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gmina Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. ASI.272.10.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DROGOWYCH DO BUDOWY I REMONTÓW CHODNIKÓW ASI.272.9.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 ASI.272.8.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ CIĄGNIKA W WERSJI DROGOWEJ I PRZYCZEPY ROLNICZEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W MOŃKACH ASI.272.7.2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.6.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
ASI.272.6.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
DOSTAWĘ CIĄGNIKA W WERSJI DROGOWEJ I OSPRZĘTU DO
CIĄGNIKA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W MOŃKACH
ASI.272.6.2011

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00