kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 462

Ogłoszenie numer sprawy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r.
ASI.272.4.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego
ASI.272.5.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego
ASI.272.3.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach
ASI.272.2.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFFIKOWANEJ C 65 B 3 PU/RC I MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO WYKONYWANIA REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ASI.272.1.2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu monieckiego.
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-24/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-24/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
ASI.3431- 24/10
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431-25 /10
Zmiana treści ogłoszenia na "udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu". ASI3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011
Wyjasnienie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie i modyfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011. ASI.3431-22/10
Wykonania i odbiór robót drogowych związanych z przebudową i remontem chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757 m. ASI. 3431-21/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2010/2011. Znak:ASI.3431-19/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
ASI.3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont drogi Nr 1405B – Jasionówka – Górnystok – do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0+000 do km 1+300. ASI.3431-18/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00