kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 477

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu monieckiego.
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-24/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-24/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
ASI.3431- 24/10
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431-25 /10
Zmiana treści ogłoszenia na "udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu". ASI3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011
Wyjasnienie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie i modyfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” ASI.3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011. ASI.3431-22/10
Wykonania i odbiór robót drogowych związanych z przebudową i remontem chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757 m. ASI. 3431-21/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2010/2011. Znak:ASI.3431-19/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
ASI.3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont drogi Nr 1405B – Jasionówka – Górnystok – do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0+000 do km 1+300. ASI.3431-18/10
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone naterenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna. GG.3431-7/10
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A ASI.3431-17/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0 + 000 – 0 + 727,80".
3431-16/10
SIWZ na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Nr. GG. 3431 – 6/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Znak: ASI.3431-14/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00