kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 487

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011. ASI.3431-22/10
Wykonania i odbiór robót drogowych związanych z przebudową i remontem chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757 m. ASI. 3431-21/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2010/2011. Znak:ASI.3431-19/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
ASI.3431-20/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont drogi Nr 1405B – Jasionówka – Górnystok – do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0+000 do km 1+300. ASI.3431-18/10
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone naterenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna. GG.3431-7/10
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A ASI.3431-17/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0 + 000 – 0 + 727,80".
3431-16/10
SIWZ na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Nr. GG. 3431 – 6/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Znak: ASI.3431-14/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Znak: ASI.3431-14/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Znak:ASI.3431-14/10
Wyjasnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-12/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m”. ASI.3431-12/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,3 m. ASI.3431-12/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 – 2 + 196.
ASI.3431-13/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 – 2 + 196.
ASI.3431-13/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szaciły, Szpakowo i Zabiele gm. Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 – 5/09/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szaciły, Szpakowo i Zabiele gm. Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 – 5/09/10
SIWZ z załącznikami na przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B ) w km rob. 0 + 000 - 0 + 482,50. ASI.3431-11/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00