kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,3 m. ASI.3431-12/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 – 2 + 196.
ASI.3431-13/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 – 2 + 196.
ASI.3431-13/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szaciły, Szpakowo i Zabiele gm. Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 – 5/09/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Starowola, Szaciły, Szpakowo i Zabiele gm. Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 – 5/09/10
SIWZ z załącznikami na przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B ) w km rob. 0 + 000 - 0 + 482,50. ASI.3431-11/10
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m". Znak:ASI.3431-9/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. ASI.3431-10/10
Wyjaśnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-8/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033 m. ASI.3431-8/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ASI.3431-7/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033 m. ASI.3431-8/10
Wyjaśnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-3/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego”. ASI.3431-3/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-5/2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia – prawo zamówień publicznych. na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej k1 65% i mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.3431- 4/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. ASI.3431- 6/10
Wyjasnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-3/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. GG.3431-3/10
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego - cz. II
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego - cz. I
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego - załączniki. ASI.3431-3/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00