kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Wymagania techniczne wielofunkcyjnego systemu do
kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej
z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
GG.3431-10/09
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/2009
Załaczniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Załącznik do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Wyjasnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-21/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m. ASI.3431-21/09
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-20/09
Wyjaśnienie i modyfikacja dotyczaca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-20/09
Załączniki do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
zgłoszenie do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty. ASI.3431-21/09
Szczegółow specyfikacje techniczne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz
Remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m.
ASI.3431-21/09
ałączniki do Przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Przedmiar robót na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Kosztorys ofertowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3400-21/09
Załaczniki na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Formularz cenowy na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431-20/09
Załącznik do wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m. ASI.3431-19/09
Załaczniki do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m. ASI.3431-19/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00