kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 487

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do drogi Nr 1404B na odcinku 5,001km. ASI.3431-1/10
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Wojtówce gmina Knyszyn i Białosuknie Szlachta gmina Goniądz. GG.3431 –1/10
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Wojtówce gmina Knyszyn i Białosuknie Szlachta gm. Goniądz. GG.3431-1/10
Umowa Nr GG.3431-1/10 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Wojtówce gm. Knyszyn. Nr GG.3431 – 1/10
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie wsi Wojtówce gmina Knyszyn i Białosuknie Szlachta gm. Goniądz.
Nr GG. 3431 –1/10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Wojtówce gmina Knyszyn i Białosuknie Szlachta gmina Goniądz.
Nr. GG. 3431 – 1/10
Załaczniki na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla pojazdów Starostwa Powiatowego w Mońkach”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431- 23/09
Rozstrzygnięcie protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr GG.3431-10/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/09
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.3431-10/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze” GG.3431-10/09
Kopia protestu na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
Wezwanie do przystąpienia do protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/09
Wzór umowy na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. SIWZ GG.3431-10/09
Wymagania techniczne wielofunkcyjnego systemu do
kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej
z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
GG.3431-10/09
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/2009
Załaczniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Załącznik do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Wyjasnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-21/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m. ASI.3431-21/09
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-20/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00