kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
Załaczniki na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla pojazdów Starostwa Powiatowego w Mońkach”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431- 23/09
Rozstrzygnięcie protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr GG.3431-10/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/09
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.3431-10/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze” GG.3431-10/09
Kopia protestu na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
Wezwanie do przystąpienia do protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/09
Wzór umowy na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. SIWZ GG.3431-10/09
Wymagania techniczne wielofunkcyjnego systemu do
kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej
z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
GG.3431-10/09
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze. GG.3431-10/2009
Załaczniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Załącznik do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
Wyjasnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-21/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m. ASI.3431-21/09
Wyjaśnienie i modyfikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-20/09
Wyjaśnienie i modyfikacja dotyczaca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-20/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”. ASI.3431-20/09
Załączniki do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
zgłoszenie do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty. ASI.3431-21/09
Szczegółow specyfikacje techniczne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz
Remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m.
ASI.3431-21/09
ałączniki do Przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Przedmiar robót na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00