kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
Załączniki do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
zgłoszenie do przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remontu drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty. ASI.3431-21/09
Szczegółow specyfikacje techniczne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz
Remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m.
ASI.3431-21/09
ałączniki do Przebudowy drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Przedmiar robót na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Kosztorys ofertowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3431-21/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki – Boguszki – Milewo, we wsi Boguszki, na odcinku 642,62 m, oraz remont drogi powiatowej nr 1391 B Góra – Zygmunty n odcinku 1460,00 m. ASI.3400-21/09
Załaczniki na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Formularz cenowy na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3431-20/09
Załącznik do wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m. ASI.3431-19/09
Załaczniki do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m. ASI.3431-19/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m.
ASI.3431-19/09
Uchwała w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Mońkach.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
Wyjaśnienie i modyfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-18/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. ASI.3441-18/09
Zalączniki do postępowania o zamówienie publiczne
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - cz. II
ASI.3431-18/09
Załączniki do postępowania o zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.3431-18/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.3431-18/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3431-17/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00