kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-14/09 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m. ASI.3431-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - opis techniczny.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - załączniki.
ASI.3431-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - wymagania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m. .3400-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3431-13/09
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w przetargu na opracowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. GG.3431-1/09
Formularz oferty na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Żodzie i Dudki Kolonia gm. Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431 –1/09
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG. 3431 –1/09
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-1/09
Wykaz robót na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Żodzie, i Dudki Kolonia gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG. 3431 -1/09
Umowa na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Żodzie i Dudki Kolonia gm. Mońki GG. 3431-1/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Żodzie, i Dudki Kolonia gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 1/09
Zgłoszenie zamiaru wykonania oiektu (robót budowlanych)
Formularz oferty - Remont drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki – do dr. Nr 1850 (550,00 m). SIWZ ASI.3431-12/09
Szczegółowe specyfikacje techniczne - Remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) oraz na odcinku Jadeszki – do dr Nr 1850 B (550,00 m). SIWZ ASI.3431-12/09
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki – do dr Nr 1850 B (550,00 m).
Znak:ASI.3431-12/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą. ASI.3431-11/2009
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. ASI.3431-10/09
Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-9/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinki poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi. ASI.3431-9 / 09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00