kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 462

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Ciesze, Czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Kulesze, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Zyburty, Żodzie, i Dudki Kolonia gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 1/09
Zgłoszenie zamiaru wykonania oiektu (robót budowlanych)
Formularz oferty - Remont drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki – do dr. Nr 1850 (550,00 m). SIWZ ASI.3431-12/09
Szczegółowe specyfikacje techniczne - Remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) oraz na odcinku Jadeszki – do dr Nr 1850 B (550,00 m). SIWZ ASI.3431-12/09
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki – Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki – do dr Nr 1850 B (550,00 m).
Znak:ASI.3431-12/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą. ASI.3431-11/2009
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. ASI.3431-10/09
Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-9/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinki poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi. ASI.3431-9 / 09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi.
ASI.3431-9/09
Wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1401B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112,00 m.
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. GG.3431 –2/09
Oświadczenie na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie powiatu monieckiego.

GG.3431-2/09
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości. GG. 3431 –2/09
Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego. GG.3431-/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie powiatu monieckiego.
GG. 3431 – 2/09
Projekty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie
km rob. 0+000 do 1 + 112
Załaczniki do: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie
km rob. 0+000 do 1 + 112
Sszczegółowo specyfikacje techniczne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie km rob. 0+000 do 1 + 112
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112 ,00 m. Znak:ASI.3431-8/09
Specyfikacja Istotnych Warunków zmówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ciągnika drogowego z osprzetem do ścinania poboczy oraz cięcia krzeków i gałęzi.
ASI.3400-6/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00