kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Załączniki do postępowania o zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.3431-18/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.3431-18/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3431-17/09
Zgłoszenie zamiaru wykoannia obiektu (robót budowlanych). ASI.7352-233/09
Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu (robót buwolanych).
Zgłoszenie zamiaru wykoanniaq obiektu (robót budowlanych).
Zgłoszenie zamariu wykonania obiektu (robót budowlanych). ASI.7352-234/09
Szczegółowe specyfikacje techniczne - zal. 8 ASI.3431-16/09
Remont drogi powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego - załączniki 1 - 7. ASI.3431-16/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3431-16/09
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-15/09 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego - MODYFIKACJA treści SIWZ [modyfikacji dokonano 15 lipca 2009r.]. ASI.3431-15/09
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-15/09 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego - MODYFIKACJA treści SIWZ. ASI.3431-15/09
Tabela robót ziemnych dla modernizacji Alei Wojska Polskiego w Mońkach.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-14/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku 696,51 m". ASI.3431-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3431-15/09
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-14/09 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m. ASI.3431-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - opis techniczny.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - załączniki.
ASI.3431-14/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m - wymagania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 696,51 m. .3400-14/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00