kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 487

Ogłoszenie numer sprawy
Projekty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie
km rob. 0+000 do 1 + 112
Załaczniki do: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie
km rob. 0+000 do 1 + 112
Sszczegółowo specyfikacje techniczne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie km rob. 0+000 do 1 + 112
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112 ,00 m. Znak:ASI.3431-8/09
Specyfikacja Istotnych Warunków zmówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę ciągnika drogowego z osprzetem do ścinania poboczy oraz cięcia krzeków i gałęzi.
ASI.3400-6/09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-7/09
Tabela wyrównań podbudowy kruszywem
Tabela poszerzeń
Przedmiar robót
Przekrój normalny
Kosztorys ofertowy
Załacznik - Niweleta Model (5)
Załacznik - Niweleta Model (4)
Załacznik - Niweleta Model (3)
Załacznik - Niweleta Model 2
Załącznik - Niwela Model (1)
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1356B.
Szczegółowe specyfikacje techniczne - przebudowa drogi powiatowej nr 03222.
Parametry łuków poziomych
Załączniki do ogłoszenia - przebudowa drogi powiatowej Nr 1356B Brzozowa - Bobrówka. ASI.3400-5/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00