kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Załacznik - Niweleta Model (3)
Załacznik - Niweleta Model 2
Załącznik - Niwela Model (1)
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1356B.
Szczegółowe specyfikacje techniczne - przebudowa drogi powiatowej nr 03222.
Parametry łuków poziomych
Załączniki do ogłoszenia - przebudowa drogi powiatowej Nr 1356B Brzozowa - Bobrówka. ASI.3400-5/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa – Bobrówka.
ASI.3400-5/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r. ASI.3400-4/2009
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego. ASI.3400-3/2009
Formularz oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ K1 65% I MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO WYKONYWANIA REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ASI.3400-2/09
Załczniki do ogłoszenia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Formularz cenowy na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3400-1/09
Ogłoszenie na sukcesywne dostawy paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3400-1/09
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego - dokumenty.
Specygikacja techniczna wykoannia i odbioru robót. ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do dr Nr 1404 B.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00