kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r. ASI.3400-4/2009
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego. ASI.3400-3/2009
Formularz oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ K1 65% I MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO WYKONYWANIA REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ASI.3400-2/09
Załczniki do ogłoszenia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Formularz cenowy na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3400-1/09
Ogłoszenie na sukcesywne dostawy paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.3400-1/09
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego - dokumenty.
Specygikacja techniczna wykoannia i odbioru robót. ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do dr Nr 1404 B.
Załaczniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009.
Załączniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2008/2009.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2008/2009.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na(przebudowa dróg Osowiec - Mężenin). BOŚ.7624-1/08
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica. ASI.3400-14/08
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00