kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 477

Ogłoszenie numer sprawy
Specygikacja techniczna wykoannia i odbioru robót. ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-19/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B – Kropiwnica – Kalinówka Kościelna – do dr Nr 1404 B.
Załaczniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2008/2009.
Załączniki do SIWZ na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2008/2009.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2008/2009.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na(przebudowa dróg Osowiec - Mężenin). BOŚ.7624-1/08
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica. ASI.3400-14/08
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych.
Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa zaplecza sanitarno-sportowego ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
Przedmiar 3
Przedmiar 2
Przedmiar 1
Książka przedmiarów 3.
Książka przemiarów 2.
Książka przedmiarów.
Załączniki na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-15/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
ASI.3400-15/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00