kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /dr. Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinki 990 m ASI.272.12.2017
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 1348 m ASI.272.11.2017
Temat: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport żwiru o uziarnieniu 0 -31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.7.2017
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.5.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2017
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385 b Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4372,70 m. ASI.272.1.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.12.2016
IV wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizacje zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.11.2016
III wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.11.2016
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.11.2016

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00