kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Opis techniczny i przektór poprzeczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1839B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny). ASI.3400-13/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny) przetarg II.
ASI.3400-13/08
Dokumenty na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15.
Ogłoszenie o przetargu na budowę budynku socjalnego w obrębie kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-12/2008
Opis techniczny i przekrój na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny). ASI.3400-10/08
Formularz, Oświadczenie, Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wyceniony przedmiot robót, Umowa... ASI.3400-10/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny).
ASI.3400-10/08
Załączniki SIWZ na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego - rzut piętra. ASI.3400-11/08
Formularz oferty, Oświadczenie, Wyceniony przedmiar robót, Umowa i Specyfikacja techniczna na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-11/08
Formularz oferty na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 –7/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-7/08
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat. GG. 3431 -7/08
Uumowa na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-7/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. Nr GG. 3431 –7/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 7/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00