kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na(przebudowa dróg Osowiec - Mężenin). BOŚ.7624-1/08
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica. ASI.3400-14/08
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych.
Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa zaplecza sanitarno-sportowego ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
Przedmiar 3
Przedmiar 2
Przedmiar 1
Książka przedmiarów 3.
Książka przemiarów 2.
Książka przedmiarów.
Załączniki na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-15/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
ASI.3400-15/08
Załącznik 5 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1838B od drogi Nr 64 – Laskowiec – Gugny – Osowiec i Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do dr Nr 64.
Załączniki 1 - 4 na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Opis techniczny i przektór poprzeczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1839B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny). ASI.3400-13/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny) przetarg II.
ASI.3400-13/08
Dokumenty na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00