kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
Książka przemiarów 2.
Książka przedmiarów.
Załączniki na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-15/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
ASI.3400-15/08
Załącznik 5 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1838B od drogi Nr 64 – Laskowiec – Gugny – Osowiec i Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do dr Nr 64.
Załączniki 1 - 4 na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Biebrzańska Via Turistica.
Opis techniczny i przektór poprzeczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1839B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny). ASI.3400-13/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny) przetarg II.
ASI.3400-13/08
Dokumenty na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15.
Ogłoszenie o przetargu na budowę budynku socjalnego w obrębie kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-12/2008
Opis techniczny i przekrój na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny). ASI.3400-10/08
Formularz, Oświadczenie, Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wyceniony przedmiot robót, Umowa... ASI.3400-10/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny).
ASI.3400-10/08
Załączniki SIWZ na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego - rzut piętra. ASI.3400-11/08
Formularz oferty, Oświadczenie, Wyceniony przedmiar robót, Umowa i Specyfikacja techniczna na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00