kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 486

Ogłoszenie numer sprawy
Formularz, Oświadczenie, Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wyceniony przedmiot robót, Umowa... ASI.3400-10/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny).
ASI.3400-10/08
Załączniki SIWZ na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08
Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego - rzut piętra. ASI.3400-11/08
Formularz oferty, Oświadczenie, Wyceniony przedmiar robót, Umowa i Specyfikacja techniczna na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-11/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-11/08
Formularz oferty na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
GG.3431 –7/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-7/08
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat. GG. 3431 -7/08
Uumowa na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-7/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. Nr GG. 3431 –7/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 7/08
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w Mońkach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15. ASI.3400-9/08
Załączniki SIWZ na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-8/08
Załaczniki do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-8/08
Specyfikacja Isttonych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
ZNAK:ASI.3400-8/08
Wszystkie załączniki do POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, Mońki, ul. Tysiąclecia 15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - OSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15
Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wykonanie remontu chodników w ciagach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00