kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Formularz oferty na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431 –1/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 1/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach.
GG.3431-6/07
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach (ulice: Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Konopnickiej, Wyzwolenia, Zielona, i Al. Niepodległości).
GG. 3431 – 6/07
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach (ulice: Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Konopnickiej, Wyzwolenia, Zielona i Al. Niepodległości). GG.3431 – 6/07
Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach. GG. 3431 -6/07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach.
Nr GG. 3431 – 6/07
Modyfikacja treści SIWZ dotycząca: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Au.3400-5/08 w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników". Au.3400-5/08
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
AU.3400-5/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
AU.3400-4/08
Specyfikacja istotnych warunów zamówienia na świadczenie usług sprzętowo – transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego.
Formularz oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej k1 65% i mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
Formularz ofertowy na „Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego w 2008 r.”
Specyfikazja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego w 2008 r.
Formularz zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1838B od drogi Nr 64 – Laskowiec – Gugny – Osowiec i Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do dr Nr 64.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie przebudowy ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny - Osowiec.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00