kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 468

Ogłoszenie numer sprawy
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. Nr GG. 3431 –2/08
OŚWIADCZENIE - Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. GG.3431-2/08
U M O W A NR ____ na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. Nr GG. 3431 -2/08
Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka.
Nr GG. 3431 – 2/08
Modyfikacja treści SIWZ - Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Au.3400-9/07 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec”.
Au.3400-9/07
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach GG.3431 – 6/07
Oświadczenie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach. GG.3431-6/07
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach. Nr GG. 3431 – 6/07

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00