kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikazja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego w 2008 r.
Formularz zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec.
Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1838B od drogi Nr 64 – Laskowiec – Gugny – Osowiec i Nr 1973B Mężenin – Chlebiotki Nowe – do dr Nr 64.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie przebudowy ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny - Osowiec.
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. Nr GG.3431 – 2/08
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. Nr GG. 3431 –2/08
OŚWIADCZENIE - Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. GG.3431-2/08
U M O W A NR ____ na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka. Nr GG. 3431 -2/08
Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej położonej na terenie wsi Milewskie, Jasionówka i Kąty gmina Jasionówka.
Nr GG. 3431 – 2/08
Modyfikacja treści SIWZ - Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Au.3400-9/07 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego Mężenin – Strękowa Góra – Laskowiec – Gugny – Osowiec”.
Au.3400-9/07
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach GG.3431 – 6/07
Oświadczenie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach. GG.3431-6/07
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach. Nr GG. 3431 – 6/07

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00