kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
I wyjaśnienie treści SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/16 ASI.272.15.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.13.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno w 2015 r. ASI.272.12.2015
III wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
II wyjaśnienie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.10.2015 na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego wraz z umową generalną. ASI.272.10.2015
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ASI.272.11.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
I modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
I wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.7.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.7.2015
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
I wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00