kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
II wyjaśnienie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.10.2015 na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego wraz z umową generalną. ASI.272.10.2015
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1 569 m ASI.272.11.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.10.2015
I modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
I wyjaśnienie treści SIWZ na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.7.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.7.2015
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
I wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.5.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu wraz z kierowcą/operatorem w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.4.2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.3.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B3 PU/RC i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2015 r. ASI.272.1.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.2.2015
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.18.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2015 r. ASI.272.18.2014
III wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.17.2014

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00