kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 47

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017.
ASI.272.10.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego w 2016 r.
Nr sprawy ASI.272.8.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.15.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego w zakresie Części 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi ASI.272.5.2015
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.11.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m. ASI.272.10.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m. ASI.272.8.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Część 1: podnośnik dwustemplowy" PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ASI.272.5.2013
Informacja o unieważnieniu postępowania na na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013" PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część2: Dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu" ASI.272.7.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w Części 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359B ul.Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km ASI.272.3.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w Części1: dostawa ciągnika w wersji drogowej i w Części3: dostawa przyczepy rolniczej. ASI.272.6.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011 ASI.3431-23/10
Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011" ASI.3431-22/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00