kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 62

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 ASI.272.13.2017
Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.14.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018 ASI.272.15.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B - do dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m. 
ASI.272.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1348 m. ASI.272.11.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie monieckim. ASI.272.10.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport żwiru o uziarnieniu 00 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B/Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B ASI.272.5.2017
Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. ASI.272.4.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno ASI.272.2.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach.
ASI.272.12.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.11.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017.
ASI.272.10.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego w 2016 r.
Nr sprawy ASI.272.8.2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.15.2015
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego w zakresie Części 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi ASI.272.5.2015

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00