kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 47

Ogłoszenie numer sprawy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie 2010/2011 - Część 2: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie ASI.3431-19/10
Dotyczy: unieważnienia postępowania no opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna GG.3431-6/10
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego, Część 2: remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m ASI.3431-16/09
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego". AU.3400-11/08
Dotyczy: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)” .
ASI.3400-10/08
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części 1 i części 2 na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego ASI.3400-8/08
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych w sezonie 2007/2008, w części 2 i części 3 zamówienia. AU.3400-7/07

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00