kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 60

Ogłoszenie numer sprawy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m. ASI.272.10.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m. ASI.272.8.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Część 1: podnośnik dwustemplowy" PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ASI.272.5.2013
Informacja o unieważnieniu postępowania na na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013" PRP.042.4.12.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.16.2012
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część2: Dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu" ASI.272.7.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w Części 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359B ul.Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km ASI.272.3.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w Części1: dostawa ciągnika w wersji drogowej i w Części3: dostawa przyczepy rolniczej. ASI.272.6.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011 ASI.3431-23/10
Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w Knyszynie w sezonie zimowym 2010/2011" ASI.3431-22/10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie 2010/2011 - Część 2: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie ASI.3431-19/10
Dotyczy: unieważnienia postępowania no opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna GG.3431-6/10
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego, Część 2: remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m ASI.3431-16/09
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego". AU.3400-11/08
Dotyczy: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny)” .
ASI.3400-10/08
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części 1 i części 2 na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego ASI.3400-8/08
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych w sezonie 2007/2008, w części 2 i części 3 zamówienia. AU.3400-7/07

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00