kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m". ASI.272.13.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego" ASI.272.12.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej nr 1352 B ASI.272.11.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Folwarczne - do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 0 + 889,60" ASI.272.8.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 1: dostawa ciągnika w wersji drogowej z ładowaczem czołowym o udźwigu min. 1300 kg, czerpakiem do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3, widłami do europalet szt. 1" ASI.272.7.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji operatu gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali" ASI.272.10.2011
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km ASI.272.3.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników" ASI.272.9.2011
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych Część2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników ASI.272.4.2011
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego Część 4: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km ASI.272.3.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach ASI.272.2.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 2: Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej" ASI.272.6.2011
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego" ASI.272.3.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r." ASI.272.4.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r." ASI.272.5.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg" ASI.272.1.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego". ASI.3431-20/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w 2011 r.". ASI.3431-24/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" AS.3431-25/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranioczonego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.3431-20/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00