kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 181

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ASI.272.13.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.10.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno ASI.272.9.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna,Knyszyn Zamek,Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka, gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ASI.272.8.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów dróg ASI.272.7.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników". ASI.272.6.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r. ASI.272.5.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r. ASI.272.4.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1354B na odcinku Bagno - Starowola o długości 2,496 km ASI.272.1.2012
zapowiedź: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego ASI.272.3.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg" . ASI.272.2.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2012 r." ASI.272.16.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego GG.2512.6.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 ASI.272.15.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m". ASI.272.13.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego" ASI.272.12.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej nr 1352 B ASI.272.11.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Folwarczne - do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 0 + 889,60" ASI.272.8.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 1: dostawa ciągnika w wersji drogowej z ładowaczem czołowym o udźwigu min. 1300 kg, czerpakiem do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3, widłami do europalet szt. 1" ASI.272.7.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji operatu gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali" ASI.272.10.2011

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00