kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 177

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach ASI.272.2.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 2: Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej" ASI.272.6.2011
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego" ASI.272.3.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r." ASI.272.4.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r." ASI.272.5.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg" ASI.272.1.2011
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego". ASI.3431-20/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w 2011 r.". ASI.3431-24/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" AS.3431-25/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranioczonego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.3431-20/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę i remont chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757,00 m" ASI.3431-21/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odsnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powaitu monieckiego w sezonie 2010/2011 ASi.3431-19/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna GG.3431-7/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 300 ASI.3431-18/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A" ASI.3431-17/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 0+727,80" ASI.3431-16/10
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ASI.3431-14/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 - 2 + 196 ASI.3431-13/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m ASI.3431-12/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" OSS.K.3421-1/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00