kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę i remont chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757,00 m" ASI.3431-21/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odsnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powaitu monieckiego w sezonie 2010/2011 ASi.3431-19/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna GG.3431-7/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 300 ASI.3431-18/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A" ASI.3431-17/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 0+727,80" ASI.3431-16/10
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ASI.3431-14/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - droga krajowa Nr 8 w km 0 + 000 - 2 + 196 ASI.3431-13/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m ASI.3431-12/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach" OSS.K.3421-1/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0+000 - 0+482,50 ASI.3431-11/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali GG.3431-5/09/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m ASI.3431-9/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników ASI.3431-10/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033 m ASI.3431-8/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ASI.3431-7/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-6/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. Asi.3431-5/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego ASI.3431-3/10
Informacja o wyborze najkorzystniejaszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę emulsji asfaltowej K165% i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.3431-4/10

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00