kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego na Dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Mońkach GG.3431-3/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach - Część 3: Dostawa zamiatarki ASI.3431-2/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B, na odcinku 5,001 km ASI.3431-1/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych. ASI.3431-23/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze GG.3431-10/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010 ASI.3431-22/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty na odcinku 1 460,00 m AU.3431-21/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.3431-20/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m ASI.3431-19/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długotrminowego w kwocie 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.3431-18/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.3431-17/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.3431-16/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3431-15/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku 696,51 m. ASI.3431-14/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej na opracowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Mońki GG.3431-1/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego ASI.3431-11/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników. ASI.3431-10/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi". ASI.3431-9/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego". G.G..3431-2/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudoę drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy - Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112,00 m ASI.3431-8/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00