kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 177

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0+000 - 0+482,50 ASI.3431-11/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie gminy Jaświły w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali GG.3431-5/09/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m ASI.3431-9/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników ASI.3431-10/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi we wsi Wilamówka na odcinku o długości 1 033 m ASI.3431-8/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ASI.3431-7/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. ASI.3431-6/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2010 r. Asi.3431-5/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego ASI.3431-3/10
Informacja o wyborze najkorzystniejaszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę emulsji asfaltowej K165% i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.3431-4/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego na Dostawę kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Mońkach GG.3431-3/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach - Część 3: Dostawa zamiatarki ASI.3431-2/10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B, na odcinku 5,001 km ASI.3431-1/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych. ASI.3431-23/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze GG.3431-10/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010 ASI.3431-22/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1845 Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty na odcinku 1 460,00 m AU.3431-21/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.3431-20/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m ASI.3431-19/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długotrminowego w kwocie 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.3431-18/09

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00