kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna



Liczba wybranych ofert: 177

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.3431-17/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.3431-16/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3431-15/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku 696,51 m. ASI.3431-14/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej na opracowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Mońki GG.3431-1/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego ASI.3431-11/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników. ASI.3431-10/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi". ASI.3431-9/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego". G.G..3431-2/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudoę drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy - Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112,00 m ASI.3431-8/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r." AU.3400-4/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r. ASI.3400-3/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego. ASI.3400-7/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa - Bobrówka. ASI.3400-5/09
Informacja o wyborze oferty na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 % i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.3400-2/09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych. AU.3400-1/09
Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego".

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00